По-голяма е конкуренцията за учителски места в Северозапада

По-голяма е конкуренцията за учителски места в Северозапада

Почти двойно е увеличението на кандидатите за едно учителско място през последните две години, включително и за малките населени места и училищата с по-предизвикателен контекст. Това отчита вътрешно проучване на фондация „Заедно в час” сред училища в цялата страна, включително и такива от областите в Северозапада.

Полезно: уебинар Как да намираме и задържаме мотивирани учители

Специално за директорите „Заедно в час” организира уебинар на тема „Как да намираме и задържаме мотивирани учители” на13-и април от 17:00 ч. Онлайн събитието е безплатно, като изисква предварителна регистрация тук. В него дългогодишен директор и ментор на учители от „Заедно в час” ще споделят практични съвети и препоръки по темата.

Именно предварителната прецизна селекция и съвременна педагогическа подготовка, която осигурява „Заедно в час” за учителите в своята програма „Нов път в преподаването”, са причина все повече директори от цялата страна да се доверяват на организацията и да търсят партньорство.

Всички държавни и общински училища от областите Монтана, Враца и Видин могат да подават заявки за предварително подбрани и обучени учители от програмата, които да започнат работа в училище през септември 2022 г.

Заявките за нови учители се приемат на сайта.

Програма „Нов път в преподаването” е отворена за партньорство с всички училища, в които ръководството и преподавателския колектив вярват и работят за успеха на всички ученици. Програмата е подходяща за училища, които проактивно работят за положителна промяна в българското образование, готови да подкрепят млади и мотивирани колеги и да прилагат иновативни практики.

Учителите в Северозапада

В двете области Враца и Монтана „Заедно в час” работи от 2016 г. През настоящата учебна година в региона работят седем учители от програма „Нов път в преподаването”. Всички те работят в пет училища партньори на „Заедно в час” в област Враца (в Бяла Слатина, Козлодуй, Мездра, Михайлово и Софрониево) и едно училище в област Монтана (в Лехчево).

Какъв е профилът на учителите?

През последните години има засилен интерес към програмата – като традиционно по-малко от 10% успяват да преминат взискателния подбор. Одобрените кандидати имат готовност да работят в училища в малки населени места, в крайни градски квартали и с уязвими групи, където учениците срещат повече затруднения с усвояването на учебния материал, имат ниска мотивация за учене и са в риск от отпадане от образователната система.

Участниците в програмата залагат на индивидуален подход с учениците, наблягат върху мотивацията и прилагат разнообразни форми на обучение в класната стая и отвъд нея. Новите учители могат да допринесат към училищния екип с разнообразен опит и умения, сред които са владеене на чужди езици, доброволчество, проектната дейност и справяне с непредвидени ситуации.

Всички нови учители от „Нов път в преподаването” са част и от Национална програма „Мотивирани учители” на МОН.

Участниците в програмата, които нямат педагогическа правоспособност, придобиват такава в акредитиран български университет и като част от Национална програма „Мотивирани учители” на Министерство на образованието и науката. Програмата предлага на училищата в страната да привлекат мотивирани и подготвени специалисти от разнообразни професионални области със или без педагогическа квалификация. „Заедно в час” е партньор, съвместно със СБУ и отговаря за осъществяването на модул 1 и 3 от програмата, които включват обучението, подготовката и подкрепата на новите учители. Чрез назначаването на учител от програма „Нов път в преподаването” училището автоматично става участник и в националната програма.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.


Още новини