Северозападът има три нови защитени зони

Северозападът има три нови защитени зони
Снимка: wikipedia.org

Местността „Поречие на река Ботуня” в землищата на селата Охрид и Палилула, община Бойчиновци е обявена за защитена зона.

Целта на опазване е част от поречието на река Ботуня, която е местообитание на 22 вида риби, един вид бозайник – видра, като същевременно е и територия с характерен и забележителен ландшафт.

Издадените заповеди са за общо 5 нови защитени територии – Миладиница, остров Тимок, Бабу, реките Белица и Ботуня.

Инициативата е осъществена със съдействието на общините Ружинци, Чупрене и Брегово, които предоставиха нужната информация за споменатите територии.

Местността „Остров Тимок” (в землището на село Връв, община Брегово) е получила статус на защитена територия за опазване местообитания на застрашени, редки и уязвими водолюбиви и водоплаващи птици, които гнездят по Дунавските острови: голям корморан, малък корморан, сива чапла, малка бяла чапла и лопатарка.

Природна забележителност „Бабу” (в землищата на село Средогрив, община Чупрене и село Гюргич, община Ружинци, област Видин) се обявява с цел опазване на характерни скални образувания от червен пясъчник, скални стени, колони, които оформят забележителен обект на неживата природа с възможности за развитие на познавателен туризъм.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.