10-окласници от Монтана се запознаха с функциите на съдебната система

10-окласници от Монтана се запознаха с функциите на съдебната система

Окръжен съд – Монтана започна тазгодишните лекции по образователната програма „Съдебната власт –  информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, които реализира вече 10-а учебна година. В зала №5 на Съдебната палата съдия Елизабета Кралева запозна възпитаниците на Х клас на Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ с преподавател Цветелина Цветкова с разделението на властите според Конституцията на Република България, структурата на съдебната система, функциите на съдебната власт и представи пред тях професиите „съдия“, „прокурор“ и „следовател“.

Учениците задаваха въпроси, свързани с правилата за провеждане на съдебни процеси, казуси по Закона за движението по пътищата и се заинтересуваха от наказанията, предвидени в закона за извършителите на нарушения и пътно-транспортни произшествия. В края на лекцията 10-окласниците изказаха желание за  нови срещи, обсъждане на теми, посветени на законите, прилагането им, защитата на правата на гражданите и предложиха за по-детайлно запознаване със съдебната власт да участват в разработването и представянето на симулативен съдебен процес.

Целта на образователната програма е да обогати познанията на учениците за съдебната власт в България, да формира правна грамотност и култура и спомогне за превенцията на детското насилие.

Партньори на Окръжен съд в програмата  са четири училища от областния град – Природо-математическата профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“, Гимназията с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“, Професионалната финансово-стопанска гимназия“ Васил Левски“  и Професионалната гимназия по архитектура, строителство и компютърни науки „Проф. арх. Стефан  Стефанов“ с общо над 120 ученици.

Относно автора

Призни

Призни разказва неразказаните истории от Северозападна България.

Прочетете и другите материали на автора тук